Jobla

– en rekrutteringsplatform til elevpladser

Simon Brohus drømte om at blive bilsælger. Men da han søgte elevplads, manglede han et system, hvor han kunne kommunikere med virksomhederne. Han besluttede derfor at udvikle rekrutteringsplatformen, Jobla, og skifte bilsælgerkarrieren ud med en markedsføringsøkonomuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Sparring og netværk er en stor hjælp

Simon har det sidste halvandet år arbejdet med at udvikle Jobla – sideløbende med sit studie. Derfor var han heller ikke i tvivl om, at han ville gå i praktik i egen virksomhed.

Simon sætter især stor pris på den faglige sparring, han får fra GROWs andre medlemmer og akademiets undervisere og vejledere.

”Jeg ved noget om noget, og de andre ved noget om andre ting. Og ligegyldig hvor smart en virksomhed, man har skabt, så finder man hurtigt ud af, at sparring er en stor hjælp.”

Jobla kræver det meste af Simons tid, og det går nogle gange ud over undervisningen.

”Det er hele tiden en prioritering. Selvom jeg helst vil arbejde med Jobla, så kan jeg faktisk bruge alt det, jeg lærer i undervisningen, til min virksomhed.”

Jobla er mere end et CV

Jobla er en rekrutteringsplatform, hvor kommende elever og virksomheder kan møde hinanden.

”Jo mere virksomhederne ved om deres elever, jo bedre match er der. Og jo mindre tid, virksomhederne skal bruge på rekrutteringen, jo flere penge sparer de,” forklarer Simon.

For Simon var det en udfordring at sælge sig selv på skrift, da han søgte elevplads. I håndværksbranchen er skriftlighed ikke en efterspurgt kompetence, og derfor kan man på Jobla søge elevpladser på andre måder end med et traditionelt CV – fx med projekter, billeder og videoer.

Erhvervsuddannelser skal gøres attraktive

For Simon handler det ikke kun om at gøre det lettere for studerende på tekniske uddannelser at finde praktikpladser. Han vil også gøre det attraktivt at være studerende på en erhvervsuddannelse.

”Jeg er rigtig trist over tendensen til at vælge erhvervsuddannelserne fra, fordi de ikke har den samme prestige som universitetsuddannelserne. Men dem, som vælger erhvervsuddannelserne, er dygtige og frem for alt vigtige for Danmark."